Saturday, April 23, 2011

Makna Syahadah


MAKNA SYAHADAH
Apabila seseorang telah mengucap dua kalimat syahadah, itu bererti bahawa seseorang tersebut secara lahir batin telah mengakui bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan Rasulullah s.a.w (utusan Allah).
            Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110,Katakanlah (wahai Muhammad) :’Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan Yang Satu; Oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya’.
            Kesimpulannya, seseorang yang telah mengucapkan syahadah, seseorang tersebut dituntut untuk mewujudkan hal-hal seperti berikut:

1.      Membenarkan semua perkara-perkara yang sahih dari Rasulullah s.a.w, antara lain berita tentang wujudnya hari kiamat, berita turunnya dajal, berita tentang syurga, neraka dan lain-lain yang telah diwahyukan Allah kepada junjungan Nabi Muhammad s.a.w.

2.      Mentaati Rasulullah. Seseorang yang mentaati Rasulullah s.a.w bererti dia taat kepada Allah. Taat di sini bererti taat dalam menjalankan perintah Allah; serta menjauhi larangan Rasulullah.

3.      Berhukum kepada sunnah Rasul. Seseorang yang menolak hukum Rasul ini sama dengan orang munafik; seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa’ayat 61,”Dan apabila dikatakan kepada mereka:’Marilah berhakim kepada hukum Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah dan kepada hukum Rasulullah,’nescaya engkau melihat orang-orang munafik itu berpaling serta menghalang (manusia) dengan bersungguh-sungguh daripada menghampirimu.”

4.      Juga dalam surah An-Nisa ayat 65, “Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya.”

No comments:

Post a Comment

PeRhaTian!!! : siLa komen selepas membaca ; pastikan anda menggunakan bahasa yg elok

Sila tInggaLkaN pEsaNan AnDa seLepas buNyi BeeP...

BeeP !!!